Om

Mitt namn är Stefan Thorvaldsson och arbetar som IT-samordnare/IKT-pedagog på Kärnhuset/Datastudion i Halmstad. Har sedan början på 90-talet arbetat med IT som hjälpmedel i skolan och digitalt stöd i undervisningen. Har alltid varit fascinerad av modern teknik och dess attraktionskraft och därför prioriterat användandet i alla former. Grundsyn och tanke på att det är positivt och bra, men med visdomen om att det måste grundas på ett arbete med värderingar. Har alltid haft ett speciellt hjärta för skapandet vilket gör att produktionen, samspelet och visionerna varit viktigare än bakomliggande teknik.

Arbetar idag central med olika digitala system knutna till verksamheten som Unikum, Fronter, Skola24 och NovaSchem. Vår verksamhet bedriver också utbildningar och utveckling inom alla former av IKT-inspirerad undervisning. Dagens utveckling med social medier och molntjänster är oerhört inspirerande och ger fantastiska möjligheter att utveckla det lustfyllda lärandet.

Eftersom jag är estet och älskar skapande har jag favoriter i webbsidor, bloggar, Power-point, iMovie, videoproduktion mm… vilken härlig värld 🙂

Den här bloggen är tänkt att användas för mina tankar kring IKT i skolan och används för min egen del vid utbildningar mm.

Stefan

300922_10151163944812313_1851916873_n

Annonser